Naši lektoři

 

 

Zdeněk Kapitán

JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. je jedním ze současných tuzemských předních odborníků na mezinárodní právo soukromé a obchodní. Po ukončení studia práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zde začal působit jako pedagog na katedře mezinárodního a evropského práva. V témže roce složil rigorózní zkoušku a v roce 2005 úspěšně ukončil doktorský studijní program.

Zdeněk Kapitán má rovněž bohaté zkušenosti z právní praxe. Od roku 2001 do roku 2006 působil v Kanceláři veřejného ochránce práv (jako právník, vedoucí analytického oddělení a později jako externí spolupracovník pro vybranou agendu) Od roku 2003 do roku 2007 působil jako asistent soudkyně Ústavního soudu. Později se začal více věnovat lektorské činnosti a spolupráci s praxí ve svém oboru se specifickým zaměřením na víceoborové souvislosti (mezinárodní právo obchodní, daně a účetnictví). V březnu 2009 byl jmenován ředitelem Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, současně působí jako externí učitel Právnické fakulty Masarykovy univerzity a rovněž přednáší na Akademii Sting.

Během své profesní kariéry absolvoval řadu stáží v cizině (Rakousko, Německo, Finsko, Polsko, Ukrajina, Slovinsko) a věnuje se rovněž publikační činnosti v oblasti mezinárodního práva soukromého a obchodního.

Zdeněk Kapitán

 

Radka Chlebcová

JUDr. Radka Chlebcová je mladou perspektivní právničkou, která se již po dobu svých studií na Masarykové univerzitě specializovala na mezinárodní právo soukromé a obchodní a právo Evropské unie. Těmto oborům se věnovala také během studijního pobytu na Leopold-Franzens Universität v Innsbrucku a v rámci zahraničních stáží u Haagské akademie mezinárodního práva v Nizozemí a na John Marshall Law School v Chicagu.

V současné době působí jako vedoucí právního oddělení a lidských zdrojů společnosti MND Servisní a. s., kde odpovídá za vnitrostátní i mezinárodní smlouvy, korporátní i zaměstnaneckou agendu. Působí také jako lektorka a externí přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity; v této sféře se věnuje zejména problematice dodávek investičních celků, minimalizace rizik smluv se zahraničními partnery, reklamacím a evropskému mezinárodnímu právu procesnímu.

Radka Chlebcová

 

Karel Cibulka

Mgr. et Bc. Karel Cibulka je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Již během svých univerzitních studií se věnoval pedagogické činnosti na základních a středních školách. Po ukončení studií a základní vojenské služby působil jako podnikový právník v Brněnských komunikacích, a. s. a ICOM Transport, a. s. Poté pracoval na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Mgr. Tomáše Váchy se zaměřením na bankovní a trestní právo. Od roku 2006 působí jako asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu.

Karel Cibulka se specializuje především na trestní právo (zejména na majetkovou a hospodářskou trestnou činnost) a věnuje se též medicínskému právu, a to jak ve svých publikacích, tak ve své dlouhodobé přednáškové činnosti.

Karel Cibulka

 

Petra Novotná

Mgr. Petra Novotná, LL.M. absolvovala práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde od roku 2008 studuje doktorský studijní program a působí jako externí vyučující. V roce 2009 ukončila studijní program LL.M. na College of Europe v Brugách. Absolvovala rovněž delší studijní pobyty ve Spojených státech amerických a ve Francii.

Pracovala v advokátní kanceláři JUDr. Petronely Sojkové a dlouhodobě spolupracuje také se Zdeňkem Kapitánem, který je jejím školitelem v doktorském studiu. Kromě jiného se účastnila European Law Moot Court, kde v Luxemburgu obsadila se svým týmem první místo. Vystupovala na mnohých domácích a zahraničích konferencích.

Petra Novotná

 

Dana Ondrejová

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala v roce 2004 magisterský studijní program, obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2005 složila na téže fakultě rigorózní zkoušku z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a v roce 2007 úspěšně ukončila doktorský studijní program, obor obchodní právo.

Dana Ondrejová se dlouhodobě specializuje na oblast obchodního práva, kterému se věnuje jak v advokátní praxi, tak v přednáškové a publikační činnosti.

Od roku 2004 do roku 2007 byla advokátní koncipientkou v advokátní kanceláři JUDr. Radima Chalupy, Ph.D. Od roku 2005 přednáší na vysoké škole Newton College, a.s. Od roku 2007 působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2008 složila advokátní zkoušku a v současné době působí rovněž jako samostatná advokátka. V roce 2009 získala 2. místo v celostátní soutěži Právník roku, sekce Talent roku.

Je autorkou desítek odborných článků z oblasti obchodního práva a knihy „Národní šampioni a hospodářská soutěž“ a „Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži“, věnuje se také lektorské činnosti z oblasti obchodního práva (se zaměřením zejména na správné uzavírání obchodních a jiných smluv, nekalou soutěž, právní aspekty reklamy a směnečné právo).

Dana Ondrejová