Profil společnosti

 

Trade Advice, s. r. o. je mladá dynamická společnost, která vznikla v roce 2009, staví však na bohatých zkušenostech svých lektorů. Specializuje se zejména na další vzdělávání podnikových právníků firem, které obchodují se zahraničím. Lektorský tým je tvořen odborníky z oblasti mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a obchodního práva. Cílem společnosti Trade Advice, s. r. o. je poskytnout podnikovým právníkům hlubší vhled do problematiky a trénink na modelových případech, které vycházejí ze zkušeností z praxe. Páteří nabídky společnosti jsou školení a semináře tvořené po konzultaci s konkrétním klientem, aby co nejvíce odpovídaly jeho vnitřním potřebám. Kromě školení a seminářů společnost Trade Advice, s. r. o. , na zakázku zajišťuje i odborná stanoviska v oblasti výše uvedených právních specializací.