Právní školení - semináře, kurzy a workshopy

 

 

Kurzy šité na míru

Nabízíme širokou škálu vnitropodnikových kurzů šitých na míru. Při jejich přípravě a stylizaci vycházíme z konzultace s konkrétním klientem (zpravidla přímo v jeho provozu). Naší snahou je reagovat na systémové a provozní danosti, zavedené mechanismy řízení či soubory typových (právních) dokumentů, které klient ve své praxi používá. Tento způsob zajišťuje nejen kvalitní vzdělávací aktivitu, ale umožňuje také neformální doporučení k případným změnám zavedených mechanismů. Svou metodou v této skupině aktivit nabízíme interaktivní semináře, kde teoretické bloky střídá individuální práce, konstrukce vzorových smluvních ustanovení a řešení případových studií.

Kurzy šité na míru

 

Semináře

Cílem klasických (otevřených) seminářů, které nabízíme, je poskytnutí všeobecného přehledu o vybraných materiích, a to se zohledněním zkušeností praxe, judikatury soudů a zejména s přihlédnutím k mezioborovým souvislostem, které právní praxe často opomíjí, když podceňuje vazby daňového práva a zejména práva Evropské unie.

Zaměřujeme se především na tyto problémové okruhy:

 • Kupní smlouvy a smlouvy o dílo – uzavírání, realizace, porušení
 • Platební nástroje v mezinárodním obchodním styku
 • Vnitrostátní a mezinárodní přepravní právo
 • Mezinárodní dodávka investičních celků včetně specifik řešení sporů
 • Obchodní zastoupení a distributorské smlouvy
 • Odpovědnost ve vnitrostátním i mezinárodním obchodě
 • Náhrada škody a prevence
 • Dodací podmínky INCOTERMS
 • Spotřebitelské právo a B2B
 • Minimalizace rizik při uzavírání smluv
 • Řešení sporů
 • Obecné otázky uzavírání smluv se zaměřením na maximální ochranu proti druhé smluvní straně
 • Zajištění závazků ze smluv
Zde možno vložit obrázek obrázek.

 

Vícedenní workshopy

Zvláštní nabídkou společnosti Trade Advice, s. r. o. jsou vícedenní workshopy. Jedná se zpravidla o třídenní akce zasahující nezřídka také do víkendu. Pro tyto akce jsme vybrali prostředí jihomoravského Mikulova, které umožňuje doplnit výuku také vhodným doprovodným programem.

Workshop je uspořádán tak, aby tématicky směřoval od obecných otázek regulace (mezinárodního) obchodu k otázkám konkrétnějším (vybrané druhy smluv, frekventované problémové otázky realizace obchodních závazků atd.). Nabytí obecnějších vědomostí je upevňováno praktickými tréninky a řešením případových studií, které se opírají o konkrétní situace z praxe.

Vícedenní workshopy jsou určeny především zájemcům ve vedoucích a manažerských pozicích, poněvadž se snaží pojmenovat zažité stereotypy, které se v praxi vyskytují. Jejich rozpoznání je podle našich zkušeností základním předpokladem pro možnou změnu nesprávných postupů.

Mikulov