Obchodní smlouva ve vnitrostátním i mezinárodním obchodě

Exkluzivní vícedenní workshop

 

Hotel Templ, Mikulov

15. - 16.  září 2011

Vzdělání, relaxace, zábava. Účastnický poplatek:  15 000,-Kč/os.Cena včetně DPH. Doprovod zdarma.
Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2011Uzávěrka. Kurz obsazen

 

Zde možno vložit obrázek.

 

Charakteristika workshopu

Zveme Vás na exkluzivní třídenní workshop v malebném prostředí jihomoravského městečka Mikulov, který je slovy básníka Jana Skácela „kusem Itálie přeneseným boží rukou na jižní Moravu“.

Jste srdečně zváni i s Vaším doprovodem na nezapomenutelné vzdělávání. Zatím co Vy budete pod vedením kvalifikovaných odborníků rozšiřovat svoje znalosti v oblasti kontraktace ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu, Váš doprovod bude odpočívat pod rukama masérky při relaxační či detoxikační masáži, nebo se bude procházet ve sluncem zalitém zámeckém parku ve Valticích. Skloubili jsme vzdělávání, relaxaci a zábavu a vznikl třídenní workshop, jehož program je nastaven tak, abyste neodcházeli plni pouze odborných vědomostí.

Po odborné stránce je naším cílem odstranění zažitých právních předsudků o způsobech a okamžiku vzniku smlouvy a naučit se správnému mechanismu při uzavírání smlouvy. Řešením na konkrétních příkladech se Vám pokusíme přiblížit problematiku kontraktace z pohledu dlouholeté praxe našich lektorů.

Jednou z hlavních předností našeho exkluzivního workshopu je omezený počet účastníků. Uzavřená skupina maximálně 12 osob umožňuje intenzivní osobní přístup lektora  ke každému účastníkovi. Výsledkem tohoto vysoce efektivního vzdělávání bude výrazné zlepšení Vašich kontraktačních schopností a jistota i v problematických situacích.

Ubytování je pro Vás zajištěno v Hotelu Templ, kde výtvarné pojetí rekonstruovaných prostor a zákoutí evokuje středověké archetypy a vytváří základní rámec uvolněné renesanční atmosféry. Množství opevněných a obytných sídel šlechty a měšťanstva, unikátní zachované městské jádro se stavbami a prvky všech architektonických stylů – od románského, gotiky, až po renesanci či secesi, se Vám pokusíme přiblížit v rámci prohlídky města s odborným průvodcem.

Večery lze využít k relaxaci nebo k procházkám romantickými zákoutími či ke společenskému setkávání s ostatními účastníky v nezapomenutelném prostředí Café Fara.

V dnešní uspěchané době je nutné najít si chvilku pro svůj osobní rozvoj i pro relaxaci. My Vám zaručujeme vzdělání, zábavu i odpočinek.

Take the challenge, get your knowledge!

Mikulov

 

Program workshopu

Čtvrtek, 15. září 2011

 

  9:00 - 10:00 Příjezd, registrace a ubytování účastníků
10:00 - 13:00

Výukový blok I:

Obecná pravidla obchodních smluv

přednáší JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph. D.

13:00 - 14:00 Oběd
14:00 - 17:30

Výukový blok II:

Praktické otázky průběhu obchodního případu

přednáší JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph. D.

od 18:00 Večerní společenský program (Café Fara, Klentnice)


Pátek, 16. září 2011

 

8:00 - 9:00 Snídaně
9:00 - 12:00

Výukový blok III:

Uzavírání smlouvy, konstrukce smlouvy

přednáší JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 16:00

Výukový blok VI:

Minimalizace rizik, porušení smlouvy

přednáší JUDr. Radka Chlebcová

16:00 - 16:30 Zakončení workshopu
Zde možno vložit obrázek.

 

Doprovodný program

Pro Vás a zejména pro Váš doprovod jsme připravili bohatý doprovodný program. Chybět nebude ani speciální zážitkový voucher, který Vašemu doprovodu umožní příjemně strávit čas, který Vy budete věnovat odbornému programu.

Z nabídky doprovodného programu příkladmo vybíráme:

 • prohlídka městečka Mikulov
 • zámek Mikulov
 • Kozí hrádek
 • jeskyně v kopci Turold
 • zámecký park ve Valticích a bylinková zahrada
 • Valtické podzemí
 • kolonáda na Rajstně
 • procházka z Mikulova do Klentnice
 • výlet na Svatý Kopeček
 • Café Fara v Klentnici
 • Aquarium Relax - Whirlpool, Sauna
 • relaxační a detoxikační masáže
 • procházky malebným městečkem, růžovou zahradou...

Výlety se konají pouze za příznivého počasí.

Doporučujeme sportovní oděv a plavky s sebou.

Masáže

 

Závazná přihláška

Obchodní smlouva ve vnitrostátním i mezinárodním obchoděNázev kurzu
Workshop 15. - 16. září 2011, Hotel Templ, Mikulov

Jméno, příjmení, titul: * doprovod: *
1. ano ne
1. ano ne
Firma (název společnosti): *
Sídlo: * PSČ: *
Fakturační adresa (je-li odlišná od sídla): PSČ:
IČ: * DIČ: *
Kontaktní osoba (je-li odlišná od prvního uvedeného účastníka):
Telefonický kontakt: *
E-mailový kontakt: *
Poznámka:
*) nutno vyplnit
*  Tímto potvrzujeme, že za každého přihlášeného účastníka uhradíme účastnický poplatek ve výši 15 000 Kč včetně DPH, za 1 účastníka tedy celkem 15 000 Kč včetně DPH. Platba bude provedena na základě zálohové faktury, kterou nám společnost Trade Advice, s. r. o. zašle po obdržení naší přihlášky spolu s číslem účtu a s přiděleným variabilním symbolem.
Bereme na vědomí, že účastnický poplatek zahrnuje odborný vzdělávací program, ubytování, stravu a doprovodný program pro účastníka workshopu. Jedna osoba doprovázející účastníka má ubytování, stravu a doprovodný program zdarma, neúčastní se vzdělávacího programu.
Úhrada musí být provedena (platba připsána na účet Trade Advice, s. r. o.) nejpozději 5 dní před konáním kurzu. Ve výjimečných případech lze po předchozí dohodě zaplatit před konáním kurzu na místě v hotovosti. V případě neuhrazení účastnického poplatku včas nebude účastníkovi umožněno účastnit se kurzu. Účastník se může z kurzu odhlásit nejpozději 14 dní před zahájením kurzu. V tomto případě mu bude vráceno 80% účastnického poplatku. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

Přihlašovací formulář
Zde možno vložit obrázek.